Шема организационе структуре

 

Шема организационе структуре Покрајинског секретаријата за финансије