SAVE-web-strane Архива – Буџет 27.09.2016.

2015.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ – ОКТОБАР
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ – ЈУН
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

2014.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ – ОКТОБАР
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АПВ ЗА 2013. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ – ЈУН
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

2013.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2013.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2013.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

2012.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2012.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

2011.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011 ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2011.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

2010.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010 ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2010
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

2009.
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ПРЕДЛОГА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АПВ ЗА 2008. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АПВ ЗА 2008. ГОДИНУ
ДОПУНА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АПВ ЗА 2009. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АПВ ЗА 2009. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2009.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2009.
ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2009.

2008.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2008. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АПВ ЗА 2007. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

2007.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

2006.
ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2007. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ (МАЈ)
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ (СЕПТЕМБАР)
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ