Izabrana i postavljena lica

Aleksandra Radak, zamenica pokrajinske sekretarke za finansije
Tel.: 487 4215, e-mail: aleksandra.radak@vojvodina.gov.rs

Vlado_Kantar

Vlado Kantar, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za finansije (v.d.)
Tel.: 487 4849, 487 4345, e-mail: vlado.kantar@vojvodina.gov.rs
Zorica_Vukobrat Zorica Vukobrat, pomoćnica pokrajinske sekretarke za budžet i analize (v.d.)
Tel.: 487 4339, e-mail: zorica.vukobrat@vojvodina.gov.rs
Zoran_Pilipovic Zoran Pilipović, pomoćnik pokrajinske sekretarke
za pravne i ekonomske poslove (v.d.)
Tel.: 487 4511, e-mail: zoran.pilipovic@vojvodina.gov.rs
Novica_Todoric Novica Todorić, pomoćnik pokrajinske sekretarke
za poslove glavne knjige trezora (v.d.)
Tel.: 487 4612, e-mail: novica.todoric@vojvodina.gov.rs
Pavel Labath, pomoćnik pokrajinske sekretarke
za informacioni sistem budžeta i trezora (v.d.)
Tel.: 487 4266, e-mail: pavel.labath@vojvodina.gov.rs