Budžet APV

2022.

INFORMACIJE U PROCESU PRIPREME BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2023. GODINU

UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Prilozi

FISKALNA STRATEGIJA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

OBAVEŠTENjE O OSNOVNIM EKONOMSKIM PRETPOSTAVKAMA I SMERNICAMA ZA PRIPREMU BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2023. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


2021.

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


OBRAZLOŽENjE RAZLOGA ZBOG KOJIH SE NE SPROVODI JAVNA RASPRAVA U TOKU IZRADE NACRTA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU


IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


2020.

UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


ČETVRTE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


TREĆE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilog 4 – Transferi iz budžeta Republike Srbije

Prilog 5 – Programska struktura predloga Zakona o budžetu Republike Srbije


DRUGE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilozi


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


ODLUKA O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


GRAĐANSKI BUDžET ZA 2020. GODINU


2019.

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


2. PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Prilog 1 – Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020 godinu

Prilozi 2020


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


IZMENE UPUTSTVA ZA IZRADU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


UPUTSTVO ZA IZRADU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU

PRILOZI


GRAĐANSKI BUDžET

UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU

Prilozi


2018.


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


ČETVRTE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

TREĆE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Prilozi

UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa

Uputstvo za izradu programskog budžeta

Prilog 1

Prilog 2


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU – REBALANS II


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


GRAĐANSKI BUDžET

2021.

NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


2020.

UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU

Prilozi


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU


ČETVRTE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


TREĆE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilog 4 – Transferi iz budžeta Republike Srbije

Prilog 5 – Programska struktura predloga Zakona o budžetu Republike Srbije


DRUGE IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


IZMENE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU


UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Prilozi


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


ODLUKA O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


GRAĐANSKI BUDžET ZA 2020. GODINU


2019.

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


2. PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG AMANDMANA NA PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU


DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Prilog 1 – Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020 godinu

Prilozi 2020


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


IZMENE UPUTSTVA ZA IZRADU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


UPUTSTVO ZA IZRADU NACRTA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU

PRILOZI


GRAĐANSKI BUDžET

UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU

Prilozi


2018.


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU


ČETVRTE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

TREĆE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Prilozi

UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa

Uputstvo za izradu programskog budžeta

Prilog 1

Prilog 2


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU – REBALANS II


UPUTSTVO O METODOLOGIJI I DINAMICI IZRADE IZMENA I/ILI DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, ODNOSNO FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA USKLAĐENOG SA APROPRIJACIJAMA ODOBRENIM POKRAJINSKOM SKUPŠTINSKOM ODLUKOM O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU


GRAĐANSKI BUDžET