Јавне набавке

Одлука о доношењу Плана јавних набавки Покрајинског секретаријата за финансије за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Јавна набавка мале вредности услуге: екстерна ревизија Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (ЈНМВ број: 102-404-48/2018-02 од 31.01.2018. године

  1. Позив за подношење понуда

  2. Конкурсна документација      word     pdf
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору