Јавне набавке

 

Одлука о доношењу Плана јавних набавки Покрајинског секретаријата за финансије за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Јавна набавка мале вредности услуге: екстерна ревизија Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора
  4. Обавештење о закљученом уговору