Јавне набавке

Одлука о доношењу Плана јавних набавки Покрајинског секретаријата за финансије за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину

Јавна набавка мале вредности услуге: екстерна ревизија Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину (ЈНМВ број: 102-404-47/2017-02/1 од 09.02.2017. године)

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одговори на питања понуђача
  4. Одлука о додели уговора
  5. Обавештење о закљученом уговору