Изабрана и постављена лица

Zoran_Kasalovic Зоран Касаловић, заменик покрајинског секретара
Тел.: 487 4032, 457719, e-mail: zoran.kasalovic@vojvodina.gov.rs

Vlado_Kantar

Владо Кантар, подсекретар Покрајинског секретаријата за финансије (в.д.)
Тел.: 487 4849, 487 4345, e-mail: vlado.kantar@vojvodina.gov.rs
Zorica_Vukobrat Зорица Вукобрат, помоћница покрајинске секретарке за буџет и анализе (в.д.)
Тел.: 487 4339, e-mail: zorica.vukobrat@vojvodina.gov.rs
Snezana_Blaskovic_pomocnica_pokrajinske_sekretarke Снежана Блашковићпомоћница покрајинске секретарке
за послове консолидованог рачуна трезора (в.д.)
Тел.: 456220, 487 4759, e-mail: snezana.blaskovic@vojvodina.gov.rs
Marina_Vukanovic Марина Вукановићпомоћница покрајинске секретарке
за буџетску инспекцију (в.д.)
Тел.: 487 4352, 456874, e-mail: marina.vukanovic@vojvodina.gov.rs
Zoran_Pilipovic Зоран Пилиповић, помоћник покрајинске секретарке
за правне и економске послове (в.д.)
Тел.: 487 4158, e-mail: zoran.pilipovic@vojvodina.gov.rs
Novica_Todoric Новица Тодорић, помоћник покрајинске секретарке
за послове главне књиге трезора (в.д.)
Тел.: 487 4612, e-mail: novica.todoric@vojvodina.gov.rs