Изабрана и постављена лица

Александра Радак, заменица покрајинске секретарке за финансије
Тел.: 487 4215, e-mail: aleksandra.radak@vojvodina.gov.rs

Vlado_Kantar

Владо Кантар, подсекретар Покрајинског секретаријата за финансије (в.д.)
Тел.: 487 4849, 487 4345, e-mail: vlado.kantar@vojvodina.gov.rs
Zorica_Vukobrat Зорица Вукобрат, помоћница покрајинске секретарке за буџет и анализе (в.д.)
Тел.: 487 4339, e-mail: zorica.vukobrat@vojvodina.gov.rs
Zoran_Pilipovic Зоран Пилиповић, помоћник покрајинске секретарке
за правне и економске послове (в.д.)
Тел.: 487 4511, e-mail: zoran.pilipovic@vojvodina.gov.rs
Novica_Todoric Новица Тодорић, помоћник покрајинске секретарке
за послове главне књиге трезора (в.д.)
Тел.: 487 4612, e-mail: novica.todoric@vojvodina.gov.rs
Павел Лабатхпомоћник покрајинске секретарке 
за информациони систем буџета и трезора (в.д.)
Тел.: 487 4266, e-mail: pavel.labath@vojvodina.gov.rs