ПС за финансије

Сектор за буџет и анализe

У оквиру Сектора за буџет и анализe обављају се нормативно – правни, финансијско – материјални  и студијско аналитички послови  фискалних анализа и  припреме [...]

Сектор за правне и економске послове

У оквиру Сектора за правне и економске послове обављају се нормативно – правни, опште – правни, финансијско – материјални, студијско аналитички, административни и [...]