Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић о мишљењу државне ревизорске институције – признање за Покрајинску владу

Нови Сад, 23. јуни 2019.године Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић о мишљењу државне ревизорске институције – признање за Покрајинску владу [...]

Размена искустава и достигнућа АП Војводине у родном буџетирању са представницима федералних институција Републике Аустрије

Покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић учествовала је  у  студијској посети, коју је у Бечу,  на тему родно одговорног буџетирања, организовала Асоцијације Уједињених [...]

Сектор за буџет и анализe

У оквиру Сектора за буџет и анализe обављају се нормативно – правни, финансијско – материјални  и студијско аналитички послови  фискалних анализа и  припреме [...]

Сектор за правне и економске послове

У оквиру Сектора за правне и економске послове обављају се нормативно – правни, опште – правни, финансијско – материјални, студијско аналитички,  административни и [...]