Буџет АПВ 2014.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ – ОКТОБАР

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АПВ ЗА 2013. ГОДИНУ

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ – ЈУН

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ