Буџет АПВ 2011.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011 ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2011.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ