Буџет АПВ 2010.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010 ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2010
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ