Буџет АПВ 2009.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ПРЕДЛОГА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АПВ ЗА 2008. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АПВ ЗА 2008. ГОДИНУ
ДОПУНА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АПВ ЗА 2009. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АПВ ЗА 2009. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2009.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2009.
ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2009.