Архива – Трезор

2015.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНE ЗА 2015. ГОДИНУ
ОБРАСЦИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2015. ГОДИНУ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНE ЗА 2015. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ – ДРУГИ ДЕО: ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА О ОБАВЉЕНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

2014.

ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНE ЗА 2014. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

2013.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АПВ ЗА 2013. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2013.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2013.

2012.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2012.

2011.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011 ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2011.

2010.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010 ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2010

2009.
ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АПВ ЗА 2009. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2009.

2008.
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ПРЕДЛОГА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АПВ ЗА 2008. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АПВ ЗА 2008. ГОДИНУ

2007.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АПВ ЗА 2007. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

2006.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. ГОДИНУ

2005.
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ